Upravljanje u životnoj sredini i prirodnim resursima

Cilj aktivnosti organizacije u okviru ove strateške teme je doprinos upravljanju i očuvanju prirodnih resursa i ekosistema, poštujući pravila i principe održivosti. Da bi se preokrenuli efekti degradacije životne sredine i izazova održivosti, potrebno je sprovoditi javno, transparentno i inkluzivno upravljanje i održiva upotreba prirodnih resursa. Korišćenje i očuvanje prirodnih resursa poput vode, biljnog i životinjskog svijeta, kopna i obalnog područja direktno utiče na razvojne grane i industrije Crne Gore, od poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizma. REC Montenegro želi da kroz adekvatne aktivnosti inicira i podrži sve relevantne aktere u postizanju održivog razvoja, jačanjem otpornosti i održivog upravljanja resursima i biološki značajnim nacionalnim i prekograničnim ekosistemima, podržavajući kapacitete prilagođavanja i otpornosti na negativne uticaje klimatskih promjena, doprinoseći usklađivanju standarda s najboljim praksama EU i međunarodnih zemalja, podržavajući razvoj i primjenu propisa u oblasti  kontrole zagađenja, upravljanju otpadom i unapređivanju upravljanja rizikom od katastrofa.

Glavni aspekti aktivnosti u okviru teme Upravljanje u životnoj sredini i prirodnim resursima su sledeći:

  • Upravljanje prirodnim resursima
  • Očuvanje biodiverziteta i ekosistema
  • Prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promjena
  • Kontrola zagađenja i upravljanje otpadom
  • Smanjenje i upravljanje rizikom od katastrofa
  • EU i multilateralni sporazumi o zaštiti životne sredine