Strateške teme

Upravljanje u životnoj sredini i prirodnim resursima

Upravljanje u životnoj sredini i prirodnim resursima

Cilj aktivnosti organizacije u okviru ove strateške teme je doprinos upravljanju i očuvanju prirodnih resursa i ekosistema, poštujući pravila i principe…
Uključivanje zainteresovanih strana

Uključivanje zainteresovanih strana

Upravljanje u životnoj sredini i odlučivanje u oblasti zaštite životne sredine utiču na ljude i životnu sredinu na složen način, pa se stoga sam proces mijenjao…
Obrazovanje za održivi razvoj

Obrazovanje za održivi razvoj

REC Montenegro ima za cilj da doprinese i podrži UNESCO-ov Globalni akcioni plan za održivi razvoj (ESD) i UNECE-ovu Strategiju za obrazovanje za održivi razvoj (OOR)…
Informisanje o zaštiti životne sredine

Informisanje o zaštiti životne sredine

REC Montenegro ima za cilj da djeluje kao platforma za razmjenu informacija o zaštiti životne sredine, za različite nacionalne i regionalne aktere u oblasti održivog razvoja…
Zelena ekonomija

Zelena ekonomija

Danas se svjetska ekonomija  mijenja, pod uticajem krize izazvane zagađenjem životne sredine i intezivnijim klimatskim promjenama, sa ciljem da se spriječi…

Saradnjom do promjena

Zaštita životne sredine i dostizanje održivog razvoja zahtijeva danas, više nego ikad, saradnju svih sektora i aktera, na svim nivoima – platforma za saradnju za planetu Zemlju. Akteri i zainteresovane strane iz oblasti zaštite životne sredine i šire, treba jasno da identifikuju međuzavisnosti i sinergije svojih interesa i djelovanja, da bi postigli razumijevanje i kompromise, kako bi planeta Zemlja mogla da obezbijedi kvalitet života koji zadovoljava ljudske potrebe…

Vijesti

Publikacije

Iz našeg bloga

Donatori & Partneri