REC Montenegro

SJEDIŠTE

Janka Đonovića 52, Podgorica, Crna Gora

Direktor

+382 (0) 69 318 193

Mira Vasiljević

+382 (0) 69 312 314

Sanja Popovac

+382 (0) 68 325 659

Bojana Miranović

+382 (0) 67 561 939
SPAM provera: 73 − = 68