Informisanje o zaštiti životne sredine

REC Montenegro ima za cilj da djeluje kao platforma za razmjenu informacija o zaštiti životne sredine, za različite nacionalne i regionalne aktere u oblasti održivog razvoja i upravljanja u životnoj sredini. Putem Blog i Korisni linkovi alata, organizacija će prenositi i omogućiti diseminaciju aktuelnih i relevantnih informacija koje utiču na proces održivog razvoja i odlučivanja o životnoj sredini. Dugoročni cilj REC Montenegro je da djeluje kao referentna tačka za aktere u oblasti zaštite životne sredine, prikupljanjem i obradom relevantnih informacija o nacionalnom / regionalnom stanju životne sredine, primjeni zakonodavstva i programa zaštite životne sredine, razvoju civilnog društva u oblasti životne sredine, procesu integracije pravne tekovine EU za zaštitu životne sredine, regionalnim i međunarodnim inicijativama, i drugo.

Glavni aspekti aktivnosti u okviru teme Informisanje o zaštiti životne sredine su sledeći:

  • Diseminacija informacija o najboljim/actuelnim praksama u oblasti održivog razvoja, pametnom rastu, upravljanja u životnoj sredini, participativnog upravljanja, učešća javnosti, ekološkog obrazovanja, prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena, zelene ekonomije
  • Prenos informacija o napretku procesa EU integracija u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena
  • Distribuiranje nacionalnih i međunarodnih poziva za finansiranje aktivnosti za zaštitu životne sredine i smanjenja uticaja klimatskih promjena