REC Montenegro okuplja iskusan tim profesionalaca i stručnjaka sa više od 20 godina praktičnog znanja i iskustva u njegovanju uspješnih odnosa sa državnim institucijama, privatnim sektorom, nevladinim i međunarodnim organizacijama, u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine / klimatskih promjena.

Svaki član tima donosi posebnu ekspertizu i znanje koje doprinosi strateškom razmišljanju, planiranju i sprovođenju uspješnih projekata i aktivnosti u različitim segmentima održivog razvoja. Pored toga, iskustvo u liderstvu, efikasnom učešću javnosti, razvoju/osmišljavanju projekata i budžetiranju, organizacionim i logističkim vještinama praćenim radom u multikulturalnom okruženju, uveliko doprinosi profesionalnim kapacitetima organizacije.

Vještine u upravljanju održivim razvojem, obrazovanju za održivi razvoj, uključivanju zainteresovanih strana, izgradnji kapaciteta i podizanju svijesti, upravljanju zaštitom životne sredine u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima EU i IFI (ESMFs / ESIA), dio su kapaciteta tima stečenih u nacionalnim, prekograničnim i međunarodnim projektima tokom poslednje dvije decenije. Veliki broj eksternih eksperata sa kojima je tim sarađivao u prethodnom periodu, pruža značajnu osnovu za stručno sprovođenje različitih aktivnosti i projekata na najvišem nivou kvaliteta.

Poznavanje funkcionisanja različitih sektora na nacionalnom i regionalnom nivou REC Montenegro-a, zajedno sa vještinama i sposobnostima upravljanja, komunikacije i odnosa sa ljudima, obezbjeđuje platformu za efikasnu saradnju i dijalog sa različitim akterima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.