Novi Evropski akcioni plan za cirkularnu ekonomiju

Novi Evropski akcioni plan za cirkularnu ekonomiju

U martu 2020. godine, Evropska komisija je usvojila novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju – jedan od ključnih sastavnih djelova nove Evropske agende za održivi rast – Zeleni plan. Novi Akcioni plan ima za cilj da Evropsku ekonomiju prilagodi za zelenu budućnost, poboljšavajući njenu konkurentnost uz istovremeno očuvanje životne sredine i obezbjeđujući potrošačima nova prava. Novi plan se fokusira na dizajn i proizvodnju za cirkularnu ekonomiju, sa ciljem da se osigura da resursi koji se koriste ostaju u EU ekonomiji što je duže moguće. Plan i inicijative će se razvijati uz usku saradnju sa biznis sektorom i učešće zainteresovane zajednice.

Više o temi na web stranici Evropske komisije.

shares